Georgian Cellars

Noteikumi un nosacījumi

Tiešsaistes veikala lietošanas noteikumi

Šie lietošanas noteikumi ir distances līguma neatņemama sastāvdaļa, ko puses ir noslēgušas, pamatojoties uz klienta pasūtījumu mūsu tiešsaistes veikalā www.cellars.makers.ge. Lietošanas noteikumos ietvertās saistības ir obligātas. Šo lietošanas noteikumu pārkāpšana var izraisīt distances līguma laušanu. Līgums ir spēkā neierobežotu laiku.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietnes www.cellars.makers.ge, ja klients nav izlasījis un piekritis lietošanas noteikumiem.

1. Terminu definīcija

Gruzijas pagrabi-tiešsaistes tirdzniecības vietnes www.amosa.wine īpašnieks ir SIA TRIBE International reģistrācijas nr.40203244995, licences Nr .: 91412335491, juridiskā adrese: Loka Maģistrāle 19-57, Jelgava, LV-3004, kas piedāvā un pārdod preces klientam tās saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;

Pasūtītājs – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces no Gruzijas pagrabiem, sasniegusi 18 gadu vecumu un kurai ir neierobežota rīcībspēja, lai noslēgtu līguma attiecības ar Gruzijas pagrabiem;

Gruzijas pagrabi – tiešsaistes tirdzniecības vietne www.cellars.makers.ge, kuru klients izmanto pasūtījuma veikšanai;

Piegāde – klienta pasūtīto preču piegāde uz klienta pasūtījumā norādīto adresi;

Rīga un pierīga – Rīga, Kalngale, Carnikava, Garciems, Garupe, Kadaga, Baltezers, Ādaži, Līči, Upeslejas, Mežezeri, Annuška, Ulbroka, Upesciems, Suņi, Langstiņi, Mucenieki, Salaspils, Krogsils, Baloži, Olaine, Ķiemekola, , Jaunmārupe, Mārupe, Tīraine, Mežāre, Babīte, Sēbruciems, Piņķi, Beberi and Babīte.

2. Pasūtīšana

2.1. Klients var izmantot Gruzijas pagrabu pakalpojumus un pasūtīt preces kā viesis. Veicot pasūtījumu, Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un precīza piegādes adrese.

2.2. Pasūtot preces, Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.

2.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana u.c.) tiks nosūtīti Klientam neatkarīgi no tā, vai viņš ir izvēlējies nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījuma izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījumu. statuss.

2.4 Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtīšanai un piegādei, rēķinu dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atgriezto preču atmaksai, finanšu saistību un citu saistību, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, administrēšanai, kā arī citiem pakalpojumiem, ko sniedz Gruzijas pagrabi. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumu 10. sadaļā.

3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

3.1. Preču cenas Gruzijas pagrabi ir norādītas EUR. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības nodokli vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas bija spēkā pasūtījuma izveides brīdī. Kopējā piegādes cenā var būt iekļauta maksa. Bankas maksa var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

3.2. Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjera piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi Rīgas un Pierīgas teritorijā 5 EUR (ar PVN), ja preču kopējā cena piegādei ir 25 EUR vai mazāk. Piegādes maksa nav piemērojama, ja piegādājamo preču kopējā cena pārsniedz 25,00 EUR.

3.3. Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjera piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi ārpus Rīgas un pierobežas zonas 12 EUR apmērā (ieskaitot PVN).

3.4. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas izvēlnē Gruzijas pagrabi. Maksājums jāveic pirms preču saņemšanas.

3.5. Pēc pasūtījuma saņemšanas Georgian Cellars nosūta klientam e-pastu, kas apstiprina pasūtījumu.

3.6. Preces tiek komplektētas kartona kastēs vai papīra maisiņos.

4. Produktu savākšana un piegāde

4.1. Georgian Cellars dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr, tā kā atsevišķi produkti pasūtījuma izpildes brīdī nebija pieejami, Georgian Cellars negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

4.2. Piegāde tiks veikta uz Pasūtītāja norādīto adresi pasūtīšanas laikā. Gruzijas pagrabi piegādās Klienta pasūtījumu uz galveno ieeju piegādes adresē. Pēc Klienta pieprasījuma Piegādātājs var nogādāt pasūtījumu uz piegādes adresi, piemēram, novietot to noteiktā stāvā daudzdzīvokļu mājā tikai tad, ja:

Piegādātājam ir Klienta piekrišana;
mūsu piegādātājs uzskata, ka šāda Klienta pieprasījuma izpilde ir droša un praktiska. AMOSA.WINE vienmēr patur tiesības piegādāt pasūtījumu uz galvenās ieejas adresi.
4.3. Klientu piegādēm uz uzņēmuma adresi Gruzijas pagrabi var piegādāt tikai līdz galvenajai ieejai uzņēmuma pirmajā stāvā.

4.4. Tirgotājs preci piegādā tikai pasūtītājam, kurš ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un uzrādījis vecumu apliecinošu dokumentu. Tirgotājs nepiegādā alkoholiskos dzērienus no pulksten 19.00 līdz 10.00.

4.5. Gadījumos, kad mēs piegādāsim Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, bet adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs jāsazinās ar mums, lai vienotos jauns piegādes laiks. Šādos gadījumos, ja Gruzijas pagrabiem ir jāatdod pasūtījums, Klientam var būt jāmaksā papildu maksa.

4.6. Georgian Cellars dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts laikā, Georgian Cellars neuzņemas atbildību par jebkādu šī termiņa neievērošanu pilnībā vai daļēji, ja šī novirze ir saistīta ar Klientu vai citiem nenovēršamiem apstākļiem.

4.7 Skatiet atjauninātās piegādes maksas šajā lapā: Piegādes noteikumi

5. Kvalitātes garantija un atbildība

5.1. Gruzijas pagrabos redzamie izstrādājumi pēc formas un krāsas var neatbilst saņemtajiem izstrādājumiem, ņemot vērā tehniskos līdzekļus, kas izmantoti, lai veiktu Klienta pasūtījumu, vai citu saprātīgi paredzamu neatbilstību dēļ.

5.2. Produkta ražotājs un / vai izplatītājs ir atbildīgs par visu informāciju par Gruzijas pagrabu produktu īpašībām. Gruzijas pagrabi ir atbildīgi tikai par šīs informācijas parādīšanu klientiem, ja vien likumā nav noteikts citādi.

6. Atteikuma tiesības un atteikuma tiesības

6.1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos piemērojamos Gruzijas pagrabu izdotajos noteikumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

6.2. Gruzijas pagrabiem ir tiesības pieprasīt, lai Klients, atdodot preci, atdod to atpakaļ uz Gruzijas pagrabu adresi, no kuras tika veikta piegāde vai uz kuru norāda Gruzijas pagrabu klientu apkalpošanas speciālists. Klients sedz visas ar preču atgriešanu saistītās izmaksas.

6.3. Atgriežot preci Georgian Cellars, tām jābūt bez bojājumiem, oriģinālajā iepakojumā, neatvērtā derīguma termiņā +1 diena. Ja klients nespēj izpildīt šīs prasības, Georgian Cellars patur tiesības nemaksāt klientam par atgrieztajām precēm.

6.4. Ja Klients pēc pasūtījuma saņemšanas ir konstatējis, ka prece ir bojāta un / vai nekvalitatīva, Klients vēršas Gruzijas pagrabos ar iesniegumu, kuram ir pievienota bojātā produkta fotogrāfija, un Gruzijas pagrabstāvs organizēs naudas atmaksu. Klienta konts, no kura tika veikts pirkums.Georgian Cellars patur tiesības lūgt Klientam atgriezt visas bojātās preces uz adresi, no kuras tika veikta piegāde.

7. Pasūtījuma atcelšana

7.1. Nopietnu apstākļu gadījumā Gruzijas pagrabi var uz laiku vai pilnībā apturēt interneta tirdzniecību bez iepriekšēja brīdinājuma Klientam. Šādos gadījumos Georgian Cellars 10 darba dienu laikā atmaksās Klientam nepiegādātos pasūtījumus.

8. Klienta pieteikums

8.1. Ja jums ir kādi jautājumi par iepirkšanos Gruzijas pagrabos, lūdzu, sazinieties ar mums darba laikā 10: 00-19: 00 pa tālruni +371 27 839 026 vai e-pastu: [email protected].

9. Nobeiguma noteikumi un strīdu izšķiršana

9.1. Gruzijas pagrabi var vienpusēji veikt izmaiņas šajos lietošanas noteikumos.

9.2. Šie Lietošanas noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tos regulē un visi strīdi ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesās.

9.3. Ja Klients uzskata, ka Gruzijas pagrabi ir pārkāpuši šos Lietošanas noteikumus vai citus piemērojamos likumus un noteikumus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas īstenot savas tiesības, un nav iespējams atrisināt šādu situāciju savstarpējās sarunās, Klients var vērsties valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestāde – Patērētāju tiesību aizsardzība centrā.

10. Datu apstrāde un aizsardzība

10.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tostarp rēķinus, atmaksātu pārmaksāto summu un atdotu atpakaļ atdotos produktus, pārvaldītu finansiālās saistības un citas saistības, kas izriet no šiem Noteikumiem. Lietošanas un distances līgums, kā arī Georgian Cellars piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

Lai iegūtu plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet konfidencialitātes politiku.

 

 

 

Lepirkumu grozs0
Jūsu grozā nav produktu!
Turpināt iepirkšanos