Georgian Cellars

Privātuma politika

Veicot pasūtījumus vietnē www.cellars.makers.ge, Jūs uzticat personas datu apstrādi SIA TRIBE International (reģistrācijas nr.40203244995, licences Nr.: 91412335491, juridiskā adrese: Loka Maģistrāle 19 – 57, Jelgava, LV-3004). pārvaldniekam un dod mums tiesības uz viņiem. apstrādāt saskaņā ar šajā Politikā un AMOSA.WINE interneta veikala lietošanas noteikumos noteiktajiem apjomiem, veidiem un mērķiem. Informējam, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai tad, ja izvēlaties mums sniegt savus personas datus. Mēs nodrošinām Jums īpaši pārskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību.

Šajā Politikā jūs atradīsiet visu informāciju par to, ko mēs apkopojam un apstrādājam jūsu datus, kam mēs tos izmantojam, cik ilgi mēs tos glabājam utt. Šī informācija ir svarīga, tāpēc iesakām rūpīgi izlasīt šo Politiku, pirms sniedzat mums informāciju. jūsu personas dati.

Vēršam jūsu uzmanību arī uz to, ka gan Privātuma politika, gan Interneta veikala lietošanas noteikumi var tikt mainīti, papildināti, atjaunināti.

Izmantojot mūsu interneta veikala pakalpojumus un iegādājoties preces, jūs piekrītat savu personas datu apstrādei un uzglabāšanai.

SIA TRIBE International (turpmāk – “mēs”, “mums”, “mums”, “mūsu”) apņemas apstrādāt tikai tādus personas datus, kas nepieciešami mūsu uzņēmējdarbības veikšanai, normatīvo aktu un līgumsaistību izpildei, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai. Mēs apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas izpaušanas, apmaiņas vai citas nelikumīgas datu apstrādes.

Personas datu apstrādes mērķi

Lai identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preču piegādi un izpildītu citas no Līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju. .

Lai nosūtītu Jums darījumu un administratīvās komunikācijas materiālus, piemēram, pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu vai detalizētu informāciju par preču piegādi, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu.

 

Lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, sazinieties ar mūsu darbiniekiem pa tālruni vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai ar jums sazinātos un atbildētu uz jūsu jautājumiem, komentāriem vai ieteikumiem.

Piesakoties mūsu izsludinātajām vakancēm, nosūtot pieteikumu uz mūsu e-pastu, Jūs piekrītat sava CV un pieteikuma vēstulē norādīto personas datu apstrādei. Mēs apstrādāsim jūsu datus tikai atlases procesa laikā uz jūsu pieteikto amatu. Ja apstrāde notiek citiem mērķiem, piemēram, informējot jūs par citām vakancēm, kuras, mūsuprāt, jums ir piemērotas, mēs jūs informēsim un lūgsim jūsu piekrišanu pirms apstrādes uzsākšanas. Ja kandidāts ir identificējis recenzentu, mēs apstrādāsim arī viņa kontaktinformāciju, lai atsauksmes varētu izvērtēt atlases procesā. Kandidātu atlases procesā mēs varam iegūt un apstrādāt informāciju arī no personāla atlases uzņēmumiem.

Personas datu glabāšanas termiņš

Mēs saglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien piemērojamie normatīvie akti nenosaka vai neatļauj ilgāku glabāšanu. Ja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, dati tiks apstrādāti tik ilgi, kamēr jūsu piekrišana ir spēkā un nav atsaukta.

Personas datu pārsūtīšana

Mēs varam koplietot jūsu personas datus uzņēmuma SIA TRIBE International ietvaros.

Lai izpildītu savas saistības pret jums, mēs varam nodot jūsu personas datus biznesa partneriem, datu apstrādātājiem, kuri mūsu vārdā veic nepieciešamo datu apstrādi, piemēram, IT infrastruktūras izstrādātājam un uzturētājam, mārketinga aģentūrām, līzinga kompānijām, kurjerpasta pakalpojumiem utt. mūsu sadarbības līgums pieprasa aizsargāt savus personas datus un apstrādāt tos tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.

 

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot jūsu personas datus valsts un tiesībaizsardzības iestādēm, lai aizsargātu jūsu tiesiskās intereses, ja nepieciešams, izstrādājot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Personas datu apstrādes vieta

Mēs galvenokārt apstrādājam Jūsu personas datus Latvijā, un Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī ārpus ES/EEZ.

Bērni

Mēs nesniedzam pakalpojumus nepilngadīgajiem. Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši un apstrādājuši nepilngadīgo personas datus, mēs attiecīgi rīkosimies, lai šos personas datus dzēstu.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas likumdošanu Jums ir tiesības:

piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
pieprasīt nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu;
dzēst savus personas datus (“aizmirst”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa mums saglabāt datus;
atsaukt iepriekš doto piekrišanu datu apstrādei;
ierobežot Jūsu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs uz laiku pārtraucam visu Jūsu personas datu apstrādi;
pieprasīt savu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības nodot šos datus citam pārzinim (datu pārnesamība);
vērsties Datu valsts inspekcijā.

Pieprasījumu par savu tiesību izmantošanu var iesniegt, aizpildot veidlapu klātienē mūsu birojā Andrejostas ielā 5, Rīgā, LV-1045, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), vai nosūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošs elektroniskais paraksts.

Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē. Jūs esat atbildīgs par šīs Privātuma politikas periodisku pārskatīšanu, lai pārliecinātos, ka esat informēts par izmaiņām.

Pēdējās izmaiņas Privātuma politikā tika veiktas 2021. gada 15. martā.

Lepirkumu grozs0
Jūsu grozā nav produktu!
Turpināt iepirkšanos